En defensa dels serveis públics! 

[Comunicat d’Anticapitalistes davant la vaga de sanitat i d’educació de gener]

Aquesta setmana, els dies 25, 26 i 28 de gener, hi ha milers de treballadores de l’administració pública de l’àmbit sanitari i educatiu convocades a una vaga i mobilitzacions que porten temps forjant-se i que compten amb la unitat d’acció i de reivindicacions de la Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya i amb el suport de sectors públics de l’educació. La convocatòria de vaga cristal·litza després de les protestes i lluites més multitudinàries en els darrers anys de la comunitat educativa i pot ser un punt de partida per a una mobilització sostinguda que lluiti per la millora dels serveis públics. 

La degradació dels serveis públics no és nova, són més de quinze anys de retallades i d’extensió d’un model de col·laboració publicoprivada que ha generat beneficis milionaris a les gestores privades, ha empitjorat les condicions laborals i ha fragmentat les professionals dificultant-ne l’organització. Aquesta degradació la pateix tota la societat amb una deteriorament progressiu dels serveis que es veu en el subfinançament constant en educació, en els augments de ràtios a la sanitat, en la saturació de les urgències o en la dilatació de les llistes d’espera com les dels especialistes que s’allarguen durant mesos i mesos. 

El reconeixement social que, durant la pandèmia de la Covid-19, es va fer a les treballadores i a l’atenció primària no s’ha transformat en un increment de recursos -que van arribar tard i malament-, sinó en un augment de responsabilitats i en més desgast per a les professionals. Davant la possibilitat de deixar de financiar els centres privats i acabar amb els consorcis, el govern de la Generalitat va seguir i segueix aprofundint un model basat en les externalitzacions i en el rescat d’empreses privades amb recursos públics.

Aquest gener, fem nostres les reivindicacions d’educació i de sanitat: per una sanitat i una educació públiques i de qualitat amb finançament, recursos i contractació de personal; per unes condicions laborals dignes per a les treballadores que garanteixin la qualitat dels serveis públics. Totes a les vagues i a les mobilitzacions!