28S Els drets guanyats al carrer es respecten

28S Dia Internacional per un avortament legal, segur i gratuït

L'últim curs hem vist les mobilitzacions espectaculars de milions d'argentines defensant el dret a l'avortament. A l'Estat Espanyol i a Catalunya tenim una història de lluita des dels anys seixanta i setanta que ha travessat varies generacions. Una generació que va posar en peu eines de desobediència per la conquesta d'aquest dret. Una història que té el seu darrer punt amb les mobilitzacions de 2014 que van aconseguir tombar el ministre Gallardón i la seva proposta de contra-reforma.

Tant mateix, segueixen existint deutes pendents. En primer lloc, l'avortament legal ha d'incorporar la regulació de l'objecció de consciència a la qual la dreta s'hi oposa. La seva manca de regulació i un model econòmic privatitzador, fa que en moltes comunitats autònomes de l'Estat, prop d'un 90% de les interrupcions es realitzin a la sanitat privada. Degut a això, en algunes d'aquestes comunitats hi ha desplaçaments de centenars de quilòmetres per a realitzar una interrupció. Però a més, hem de batallar per a que aquest dret sigui extensible també a les dones de 16 anys que avui veuen vulnerat aquest dret fonamental i batallar per a que la interrupció de l'embaràs es dugui a terme a la sanitat pública com a garantia d'accés universal.

En segon lloc, és necessari aprofundir en una educació sexual amb perspectiva feminista. Les anomenades 'pràctiques de risc' sovint encobreixin situacions d'inseguretat, quan no de coacció o directament violència. Per això és clau una educació sexual feminista integral que socialitzi altres maneres de relacionar-nos amb la sexualitat i el plaer. Des del moviment feminista hi ha tota una acumulació de sabers i pràctiques que han de poder estendre's al conjunt de la societat.

Avui la dreta es reorganitza i tracta d'amenaçar el drets conquerits. Aquest estiu el portaveu del PP declarava que «l'avortament no és un dret» sinó «un drama» i que obririen el debat el proper curs. En aquest gir demagog i autoritari no quedaran al marge els drets de les dones. Sobretot en un context on els drets reproductius estan en disputa arreu del món amb la recomposició des sectors més conservador tant de la política, com de l'església, com de la judicatura.

Que a cada amenaça, es trobin aïllats per milions de dones organitzades. Que les lluites a Argentina reverteixin a tota Amèrica Llatina i a tot aquells països que mantenen un deute pendent amb les dones. Que l'impuls feminista d'avui ens serveixi també aquí per conquerir fins les últimes conseqüències el dret a decidir sobre els nostres cossos.

Educació sexual per a decidir, anticonceptius per a no avortar, avortament legal per a no morir.

Els drets guanyats al carrer, es respecten!

Los comentarios están cerrados.